Colexio de mediadores A Coruña

Quen somos?

O Colexio de Mediadores de Seguros da Coruña é unha Corporación de Dereito Público, con personalidade xurídica e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins. Está integrado polos Mediadores de Seguros da Provincia que, voluntariamente incorporáronse, xa que desde a Lei 9/1992, do 30 de abril, a colexiación non é obrigatoria. Ostenta ademais, as facultades que lle recoñece a Lei e os Estatutos Xerais, coordinando a súa actuación no Consello Xeral.

“O colexio representa e defende os intereses profesionais dos seus colexiados”

Coñeces os principais servizos que tés por estar colexiado?

e as ventaxas?

Pode consultar os Acordos ofrecidos a través do Colexio da Coruña AQUÍ

Pode consultar os Acordos ofrecidos a través do noso Consello Xeral AQUÍ

O noso equipo · Xunta de goberno

Juan Manuel Sánchez-Albornoz Gómez

Presidente

Marcos Carreira Mella

Vicepresidente

José Ramón Cobián Rodríguez

Tesoureiro

Carmen Aradas Martín

Secretaria

Dimas Suarez Barros

Vogal

Germán Ortega Naveira

Vogal

Javier Bermejo Blanco

Vogal

Óscar Golán Torres

Vogal

Colaboracións

Estou encantado cos servizos realizados polo colexio. Un traballo ben feito
Manuel
Mediador
A mellor forma de estar ao tanto en noticias e tecnoloxías relacionadas.
Javier
Mediador

CÓMO COLEXIARXE?
MEDIADORES EXERCENTES – 140€/semestre

 

A) AXENTE EXCLUSIVO/VINCULADO
1.- Persoa Física.
  • Formulario de colexiación, con fotografía e autorización SEPA.
  • Copia do D.N.I.
  • Copia do Contrato de Axente exclusivo/vinculado.
2.- Representante sociedade/socio/Responsable Técnico de Sociedade de Axencia/Directivos con facultades de Administración na Sociedade de Axencia.
  • Formulario de colexiación, con fotografía e autorización SEPA.
  • Copia do D.N.I.
  • Copia do Contrato de Axencia exclusiva/vinculada.
  • Copia do poder de representación conferido pola Axencia exclusiva/vinculada.
B) CORREDOR DE SEGUROS
1.-Corredor de Seguros Persoa Física
 • Formulario de colexiación, con fotografía e autorización SEPA.
 • Copia do D.N.I.
 • Número de Clave (Xustificante autorización Xunta ó D. G. S. F. P.).
2.- Representante sociedade/socio/Responsable Técnico de Sociedade de Correduría de Seguros/Directivos con facultades de Administración na Sociedade de Correduría de Seguros.
 • Formulario de colexiación, con fotografía e autorización SEPA.
 • Copia do D.N.I.
 • Número de Clave (Xustificante autorización Xunta ó D. G. S. F. P.).
 • Copia do poder de representación, conferido pola sociedade de correduría.
C) OPERADORES BANCASEGUROS
 
1.- Representante legal/Directivos con facultades de administración na Sociedade Operador de Bancaseguros
 • Formulario de colexiación, con fotografía e autorización SEPA.
 • Copia do D.N.I. do Representante Legal.

En todos os casos, haberá de ser presentado o título necesario para o exercicio da profesión, se é solicitado polo Colexio.

Enviar a solicitude e documentación a: secretaria@colegiocoruna.org

Máis información en 981 29 43 59

CÓMO COLEXIARXE?
MEDIADORES NON EXERCENTES – 100€/semestre

 
  • Formulario de colexiación, con fotografía e autorización SEPA.
  • Copia do D.N.I.
  • Título de mediador.

En todos os casos, haberá de ser presentado o título necesario para o exercicio da profesión, se é solicitado polo Colexio.

Enviar a solicitude e documentación a: secretaria@colegiocoruna.org

Máis información en 981 29 43 59